Rozwiązania
Digital Signage

Wprowadzenie

UniView jest systemem przeznaczonym do realizacji zaawansowanych systemów komunikacji cyfrowej określanych mianem Digital Signage, Narrowcasting lub Digital-out-of-Home w oparciu o zdalne zarządzanie i dynamiczną aktualizację zawartości. Doskonale wspomaga tworzenie i wyświetlanie multimedialnych prezentacji o funkcji reklamowej lub informacyjnej, wykorzystujących cyfrowe nośniki informacji, takie jak: monitory LCD i LED, ekrany dotykowe, projektory multimedialne, systemy wizualizacji wielkoformatowej, kioski informacyjne, systemy telewizyjne i dla sal konferencyjnych. Oprogramowanie UniView pozwala na tworzenie prezentacji atrakcyjnej dla odbiorcy zawartości, a z drugiej strony zapewnia profesjonalne zarządzanie systemem.

Jeśli chcesz poznać koncepcję programu i ogólne zasady tworzenia prezentacji w UniView, zobacz rozdział "Krok po kroku"...

Struktura

Główne elementy systemu UniView to część odtwarzająca UniView Player oraz część zarządzająca UniView WebAdmin. Komunikują się one poprzez sieć za pomocą protokołu HTTP, przez co wspierane są różne schematy połączeń sieciowych, w których połączenie jest stałe i stabilne, lecz także tych, w których połączenie sieciowe jest niestabilne lub dostępne okresowo.

UniView Player

Zadaniem UniView Player jest pobieranie danych z serwera, odtwarzanie prezentacji na ekranie, przekazywanie raportów do serwera oraz obsługa interakcji z użytkownikiem.

Oprogramowanie UniView Player jest dostarczane wraz z terminalami dedykowanymi dla Digital Signage, spełniającymi wymagania dotyczące wydajności, stabilności, rozmiarów i ceny. Oferujemy również opcję instalacji oprogramowania UniView Player na komputerach własnych klienta.

Nasze rozwiązanie zapewnia transmisję danych niewrażliwą na niestabilne połączenia oraz na okresowe braki łączności, obsługuje połączenia przez serwery proxy, a także oferuje dodatkowe wsparcie dla połączeń mobilnych.
Aktualizacja treści odbywa się w sposób ciągły, niezauważalny dla użytkownika i z minimalnym obciążeniem sieci, spełniając wymagania dla prezentacji z dynamicznie zmienianą treścią.

Prezentacje mogą wykraczać daleko poza standardowe odtwarzanie filmów, obrazów i informacji, czyniąc z UniView platformę dla praktycznie dowolnych zadań Digital Signage.

Oprogramowanie UniView jest stale rozwijane pod względem funkcjonalności i stabilności. System zapewnia zdalną aktualizację oprogramowania UniView Player oraz parametrów konfiguracyjnych.

Zobacz szczegóły i porównaj wersje playerów UniView...

UniView WebAdmin

UniView WebAdmin umożliwia obsługę systemu przez przeglądarkę internetową z każdego miejsca na świecie. UniView WebAdmin pozwala na przygotowanie prezentacji, monitorowanie pracy urządzeń oraz raportowanie emisji kampanii. Zadaniem UniView WebAdmin jest również sterowanie transmisją danych pomiędzy urządzeniami a serwerem. Połączenie z serwerem jest zabezpieczone protokołem SSL.

Serwer UniView WebAdmin zajmuje się również pobieraniem i aktualizowaniem danych zewnętrznych (np. RSS, XML, informacje statystyczne, pogodowe, biznesowe itd.) w celu udostępniania ich playerom.

Serwery dla platformy UniView WebAdmin spełniają nowoczesne standardy bezpieczeństwa i udostępniają obszerną przestrzeń dyskową dla plików i danych. Dla bardzo wymagających klientów oferowany jest UniView WebAdmin do instalacji na serwerach własnych.

Komunikacja interaktywna

Klient może wykonywać działania interaktywne na ekranie, zwykle z wykorzystaniem panelu dotykowego. UniView Player może przekazywać informację zwrotną do serwera utworzoną na podstawie działań interaktywnych użytkownika. Informację tę może stanowić na przykład rezultat ankiety, adres e-mail lub wynik gry interktywnej. System współpracuje nie tylko z ekranami dotykowymi, ale również innymi urządzeniami użytecznymi w branży Digital Signage, np. czujnikami ruchu.

Monitorowanie pracy urządzeń

System zawiera mechanizmy zdalnego monitoringu aktywności i sprawności urządzeń. Oprócz podglądu ekranów, operator ma bieżący podgląd wielu parametrów, w tym obciążenia procesora, zajętości pamięci, wersji oprogramowania, temperatury procesora itd. Specjalny moduł kontroluje również monitory dołączone do każdego z terminali. Do serwera przekazywane są komunikaty o pracy UniView Player i innych składników systemu oraz raporty pobierania i odtwarzania prezentacji.

Planowanie i projektowanie prezentacji

Programy i podprogramy

W systemie UniView prezentacje tworzy się w formie programów. Podobnie jak w systemach telewizyjnych, program określa co, gdzie i w jakiej kolejności ma być wyświetlane na urządzeniu. Można tworzyć dowolną ilość programów wyświetlajacych tę samą lub odmienną treść w specyficzny dla siebie sposób (np. zależnie od wielkości nośnika).

Plan wyświetlania elementów prezentacji określa rozkład programu. Rozkład programu jest bardzo elastyczną formą definicji treści przeznaczonej do emisji. Zamiast znanego i prostego podziału na strefy i listy plików, projektant ma do dyspozycji znacznie większy stopień swobody, ponieważ rozkład programu ma strukturę hierarchiczną.

Ponadto, złożone programy można dzielić na podprogramy. Podprogramy skłądają się z elementów podstawowych lub innych podprogramów. Przykładem podprogramu może być element pogodowy, element wyświetlający planszę obrazkowo-tekstową, element rozbudowanego paska informacyjnego itd. Zaletą jest dostęp do nawet najbardziej złożonych podprogramów, z możliwością ich edycji i dostosowywania. Dzięki parametryzowaniu, podprogramy mogą się stać uniwersalnymi elementami wielokrotnego użytku, stanowiącymi bibliotekę nowych komponentów rozszerzających UniView. Bibliotekę elementów UniView można ponadto rozszerzać o komponenty tworzone przez zewnętrznych programistów.

Każdemu elementowi rozkładu prezentacji można przypisać warunki dla wyświetlania, np. dotyczące miejsca lub godzin pracy. Łatwo jest stworzyć np. zawartość zastępczą wyświetlaną w razie dłuższej awarii połączenia z internetem.

Programy mogą używać list plików, list informacyjnych i innych, wewnętrznych lub zewnętrznych źródeł danych definiowanych lub redagowanych w UniView. W takim przypadku programy definiują raczej wygląd prezentacji niż treść.

Redagowanie treści poprzez listy plików i listy informacyjne

Rozbudowane programy mogą być "zasilane" listami plików lub listami informacyjnymi (łączącymi treści multimedialne i tekstowe), redagowanymi w panelu aministracyjnym. Listy plików, obrazków i wiadomości informacyjnych są przeznaczone do szybkiego, łatwego i bezpiecznego edytowania nawet przez niewykwalifikowany personel. Listy te mogą być wykorzystywane przez wiele programów, np. dostosowanych do różnych nośników. Dostęp do poszczególnych list jest chroniony za pomocą systemu uprawnień UniView. Poszczególnym pracownikom można udostępniać do edycji wybrane listy tematyczne, ukrywając pozostałe części panelu administracyjnego UniView.

Podbnie jak w przypadku elementów programu, pozycjom list plików można nadawać terminy ważności. Pozycje spoza terminów nie są wyświetlane, choć mogą być pobrane w celu późniejszego wyświeltenia. Terminy emisji są uwzględniane nawet w przypadku pracy off-line terminala (np. po utracie połączenia).

Listy upraszczają system i czynią go wygodniejszym, zachowując niewzykle bogatą funkcjonalność będącą domeną "programów". UniView oferuje ponadstandardowe, niezwykle szerokie możliwości interpretacji list: "Programy" wskazują nie tylko miejsce i sposób ich wyświetlania, ale definiują także schemat czasowy wyświetlania zawartości pochodzącej z różnych list.

Listy zewnętrzne i inne dane dynamiczne

Oprócz list plików i list informacyjnych redagowanych bezpośrednio w panelu administracyjnym, UniView pozwala na dołączanie zewnętrznych źródeł danych. Należą do nich różnego rodzaju dane tekstowe, takie jak kanały RSS, dane XML, wskaźniki biznesowe, kursy walut, prognoza pogody, oraz dane pochodzące z baz danych (np. dane statystyczne).

Zewnętrzne dane pobierane przez serwer UniView mogą być szybko przekazywane do playerów w celu ich wyświetlenia. Dzięki wydajnemu uwzględnianiu zmian cząstkowych, system UniView nadaje się do prezentacji danych dynamicznych, zmiennych w czasie, wyświetlanych za pomocą pól tekstowych, tabel, wykresów i innych elementów wbudowanych lub podprogramów. Jest to możliwe dzięki spójnej koncpecji danych traktujących źródła zewnętrzne i wewnętrzne w jednolity sposób.

Rozkłady ramowe, kampanie reklamowe i rapotowanie emisji

W zaawansowanych rozwiązaniach zawierających wiele list (różnych list tematycznych, informacyjnych i danych zewnętrznych), kolejność wyświetlania może być układana (mieszana) zgodnie z tzw. "rozkładem ramowym". Rozkład ramowy pozwala na miksowanie różnych danych w sposób algorytmiczny według z góry zadanych, ogólnych parametrów, np. udziałów procentowych lub długości bloków danego typu. Algorytm dba o jak najlepsze ułożenie poszczególnych elementów, np. aby różne treści reklamowe przeplatały się równomiernie i bezkonfliktowo.

System zawiera też narzędzia do zarządzania wyświetlaniem plików i informacji w sposób odpowiedni dla domów mediowych. Narzędzia te pozwalają na zaplanowanie emisji danej kampanii reklamowej, jeszcze zanim materiały reklamowe zostaną utworzone i dodane do list plików. W połączeniu z "Rozkładem ramowym" domy mediowe mogą precyzyjnie zarządzać czasem kampanii reklamowej, ustalając czas i procentowy udział poszczególnych reklam.

Dzięki systemowi raportowania UniView, domy mediowe otrzymują możliwość tworzenia precyzyjnych raportów podsumowujacych daną kampanię dla swoich klientów, ułatwiając rozliczanie finansowe. Raporty są tworzone na podstawie rzeczywistych wyświetleń materiału reklamowego. Raporty mogą być wyeksportowane jako arkusz kalkulacyjny w celu dalszego przetwarzania.

Emisja programów na terminalach

Programy można przyporządkować do dowolnie ustalonej grupy terminali zarejestrowanych w UniView. Poszczególne urządzenia mogą wyświetlać te same lub różne programy. Do jednego urządzenia może być przypisanych kilka programów pod warunkiem, że ich terminy emisji nie pokrywają się.

Terminale mogą być dokładnie opisywane w celu wygodnego i precyzyjnego zarządzania. Lista cech obejmuje parametry takie jak nazwa, opis, numer seryjny, harmonogram pracy urządzenia, harmonogram pracy podłączonych monitorów, ponadto dane związane z licencją, gwarancją i wersją aplikacji, a nawet dane o historii serwisowej terminala.

Urządzenia są przypisywane do dowolnej grupy, kategorii (np. produkcyjny/testowy) i lokalizacji wskazującej miejsce pracy terminala.

Możliwości prezentacyjne

UniView Player został zaprojektowany z wykorzystaniem najnowszych technik, aby zapewnić wszechstronność zastosowań i umożliwić tworzenie wysokiej jakości prezentacji. Poniżej wymieniono niektóre cechy i komponenty środowiska playera UniView.

 • Obsługiwane są dowolne rodzaje, rozdzielczości i położenia ekranów.
  Wygląd i zachowanie prezentacji można uzależnić od proporcji ekranu.
 • Obsługiwane są wszystkie popularne formaty grafiki, audio i video obsługiwane przez system operacyjny, w szczególności: JPEG, GIF, PNG, MPEG, MPEG-2, MPEG-4, WMV, DivX i wiele innych.
 • Wspierany jest nowoczesny sprzęt i akceleracje sprzętowe, co zapewnia płynne odtwarzanie materiałów w wysokiej rozdzielczości.
 • Obsługiwana jest interakcja z użytkownikiem poprzez panel dotykowy z użyciem wirtualnych przycisków i klawiatury ekranowej.
 • Obsługiwana jest przezroczystość obrazów PNG, animacji APNG oraz obrazów i animacji GIF, jak również kanał alfa elementów tekstowych, graficznych, i wideo.
 • Odtwarzane są strumienie wideo z sieci, tunera TV, kamer, grabberów sygnału HDMI. Elementy te wraz z innymi komponentami UniView pozwalają na zbudowanie pełnego systemu dla sal konferencyjnych.
 • Odtwarzane są animacje Adobe® Flash®. Obsługiwana jest interakcja z elementem oraz współpraca appletu ze źródłami danych XML.
 • Obsługiwana jest szeroka gama zewnętrznych urządzeń, jak na przykład czujniki ruchu, i system Microsoft Kinect* pozwalające na sterowanie prezentacją przez osoby będące w zasięgu urządzenia.
  * Zapoznaj się z warunkami licencjonowania SDK
 • Dostępne są elementy tekstowe z bogatym formatowaniem i skalowaniem, z możliwością prezentacji tekstów statycznych i danych dynamicznych.
 • Dostępne są konfigurowalne wykresy różnego typu, w tym kołowe, liniowe i kolumnowe.
 • Oferowany jest kolorowy pasek z przewijanym tekstem oraz zaawansowany, szeroko konfigurowalny pasek informacyjny, analogiczny do pasków z telewizyjnych programów informacyjnych.
 • Obsługiwane są efekty specjalne, które można wykorzystywać do efektownych przejść i tranformacji elementów prezentacji. Dostępne są dekoracje elementów, takie jak cienie, obramowania i zaokrąglenia narożników.
 • Obsługiwana jest rotacja i efekty 3D, zarówno statyczne jak i dynamiczne (ruch 3D).
 • Możliwe jest dodawanie elementów, efektów i funkcji przez mechanizm wtyczek UniView Player. Można osadzać elementy własne klienta zaprogramowane przez zewnętrznych programistów środowisk .Net Forms/ActiveX, .Net WPF, Flash, GTK, HTML i innych, zależnie od rodzaju warstwy graficznej.

Zobacz szczegóły i porównaj wersje playerów UniView...

Zobacz rozdział "Krok po kroku"...

Rozszerzenia systemu

System UniView zawiera szereg modułów i komponentów dodatkowych realizujących specyficzne, specjalistyczne zadania.

System dla sal konferencyjnych

UniView oferuje specjalizowane elementy do wyświetlania sygnału audio-video używane przy tworzeniu systemu dla sal konferencyjnych:
- internetowego strumienia audio-video i sygnału telewizji internetowej (obsługa RTMP, UDP i innych formatów),
- sygnału z kart przechwytywania (frame grabbers) sygnału audio-video (z wejść HDMI lub analogowych, sygnału z webkamer i kamer przemysłowych, sygnału telewizji analogwej i cyfrowej),
- sygnału telewizji kablowej (z kart DVB-C).
UniView pozwala na tworzenie różnych układów ekranowych zawierających zestawy źródeł sygnału określone przez użytkownika. Możliwości konfiguracyjne tych układów znacznie wykraczają poza standardowy podział na strefy ekranowe.
Wykorzystując dodatkowe komponenty komunikacyjne UniView - lokalny nadajnik i odbiornik TCP - można utworzyć program sterujący (pilot) dla tabletów z ekranem dotykowym, służący do zdalnego przełączania układów, wyboru źródeł sygnału, sterowania głośnością itp.

Usługi Bluetooth Marketing

UniBlue jest składnikiem systemu oferującym dostęp do usług typu Bluetooth Marketing, czyli usług przekazywania informacji dla klientów za pośrednictwem telefonów komórkowych. UniBlue jest całkowicie zintegrowany z systemem UniView, zarówno od strony instalacyjnej, jak również planowania i raportowania kampanii.

Genesys Data Provider

Ten komponent umożliwia korzystanie przez oprogramowanie UniView z danych statystycznych czasu rzeczywistego aplikacji StatServer firmy Genesys. Komponent pozwala na agregację i przetwarzanie danych pochodzących z jednego lub kilku serwerów.

Moduł śledzenia awarii

Moduł śledzenia usterek UniView WebAdmin umożliwia wprowadzanie i śledzenie zgłoszeń serwisowych dotyczących oprogramowania i urządzeń, jak również na dokumentowanie procesu ich realizacji.

UniView AppController

UniView AppController jest aplikacją przeznaczoną do zapewnienia samokontroli i samonaprawy programu UniView Player.

Remote Command

Remote Command jest oprogramowaniem do zdalnego wykonywania poleceń administracyjnych w systemie operacyjnym terminala w sytuacjach awaryjnych.

SICP

Profesjonalne monitory LCD umożliwiają sterowanie ich pracą dedykowany port sprzętowy. UniView zawiera komponenty do zdalnego wykonywania poleceń dla monitorów LCD przez transmisję szeregową SICP. Poprzez architekturę sterowników programowych możliwe jest przystosowanie komponentu do współpracy z różnymi modelami monitorów.

Kontrola czasu urządzeń

UniView pozwala na konfigurowanie czasu pracy terminala i czasu pracy monitorów zgodnie z harmonogramem (usypianie i wybudzanie terminala oraz monitorów). Ponadto, specjalne funkcje UniView pozwalają na zaawansowane sterowanie jasnością ekranów, np. w zależności od nasłonecznienia obliczonego za pomocą algorytmów astronomicznych.

Dialer GSM - nawiązywanie i wznawianie połączeń modemowych

UniView może inicjować połączenie modemowe (z podaniem PIN-u i innych danych) i wznawiać połączenie po wykryciu problemów z dostępem sieciowym.

Moduł GPS - odczytywanie pozycji z urządzeń GPS

UniView pozwala na zmianę treści prezentacji w zależności od położenia GPS, np. w celu kierowania reklam i informacji w środkach komunikacji specyficznych dla bieżącej lokalizacji.

Moduł Z-Wave - sterowanie urządzeniami automatyki domowej i wystawowej

Moduł Z-Wave pozwala na wysyłanie komend sterujących w systemach inteligentnego sterowania budynkiem (BMS). Program UniView może sterować urządzeniami w analogiczny sposób, w jaki steruje wyświetlaniem elementów na ekranie, czyli z wykorzystaniem hierarchicznego układu tworzącego bloki statycznej lub interaktywnej prezentacji. Możliwości te pozwalają stworzyć np. system wystawowy, sterujący oświetleniem, zsynchronizowany z treściami prezentowanymi na ekranach, reagujący na sygnały z urządzeń wejściowych i polecenia z ekranów dotykowych.